پرداخت

سبد خریدتان خالی است.

توجه:  انجام تراکنش های کمتر از مبلغ ۵۰۰۰ تومان با کارت های بانک ملی ممکن نیست. بنابراین توصیه می شود حتما از سایر کارت های بانکی استفاده کنید.