پرسشنامه کاربست الگوی سایبرنتیک در مدیریت (هاشم بیک و همکاران، ۱۳۹۱)

سازنده ابزار:   هاشم بیک و همکاران، 1391

تعداد گویه/سوال:    50

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیر مقیاس: نظارت و کنترل، پیوندهای سست و سخت، تعاملات، تصمیم گیری، سلسله مراتب، رهبری، توازن در مدیریت

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک 32 سوال زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    هاشم بیک و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 60000 ریال

خرید و دانلود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *