پرسشنامه خودکارآمدی پژوهشی (بی اسچک و همکاران، ۱۹۹۶)

توضیحات

دانلود پرسشنامه و آزمون

سازنده ابزار:   بی اسچک، بیشاپ و گارسیا (1996)

تعداد گویه/سوال:    48

مولفه/زیر مقیاس:    4 خرده مقیاس: توانایی انجام دادن وظایف اولیه پژوهش، توانایی اجرایی پژوهش، توانایی تحلیل و ارائه نتابج، توانایی همکاری در اجرای پژوهش

مقیاس/طیف:    100 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک گویه های زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد؛

روایی:    روایی صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    کارشکی و همکاران

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *