پرسشنامه سایش اجتماعی (دافی و همکاران،۲۰۰۲) ۱۴ گویه

توضیحات

دانلود پرسشنامه و آزمون

سازنده ابزار:   دافی و همکاران،2002

تعداد گویه/سوال:    14

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیرمقیاس: سایش سرپرست، اعضای گروه یا واحد کاری با من و سایش من با همکاران ، اعضای گروه یا واحد کاری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد-اصلی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    کعب عمیر و نعامی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *