آرشیو ماهانه اردیبهشت ۱۳۹۴

پرسشنامه مدیریت زنجیره تأمین (محمود زاده، ۱۳۹۱)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه ارزیابی شایستگی مدیران و رؤسا/شایسته سالاری (مصلحی، ۱۳۹۰)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه اقدامات منابع انسانی ۲۱ گویه

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

کارگاه پارافیلیاها،هموسکسوالیتی،ترانس سکسوالیسم و اعتیاد جنسی

 

همراه با بررسی این پدیده ها در سینما (نمایش قطعات فیلم)
مدرس:دکتر پریسا جهانلو
زمان:پنج شنبه ۱۰ اردیبهشت از ساعت ۸ الی ۱۵(با پذیرایی)
با ارائه گواهی معتبر
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی(پل گیشا)
تلفن ثبت نام و کسب اطلاعات:۲۲۰۸۷۷۲۰ و ۰۹۳۵۴۵۸۲۲۰۳

 

دانلود رایگان پرسشنامه بررسی دیدگاه مردم در مورد بیماران روانی

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را ندارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    PDF

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

پرسشنامه اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر رضایت مشتری از خدمات وب سایت براساس مدل کانو (عرب، ۱۳۹۲)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   40000ریال

دانلود

کارگاه های مرکز مشاوره و روانشناختی اکسیر

دوره ی کامل آمار و روش تحقیق پیشرفته با تاکید بر نرم افزار های : lisrel، medecalc، SPSS

مدت دوره : ۲۰ ساعت
تاریخ دوره ۲۱ و ۲۸ فروردین و ۴، ۱۱ و ۱۸
ردیبهشت ۹۴
هزینه ی ثبت نام : ۲۵۰ هزار تومان
مدرس: دکتر مجتبی حبیبی عسگر آباد (استادیار دانشگاه شهید بهشتی)

دیگر کارگاههای در حال ثبت نام
مدت زمان عنوان کارگاه تاریخ
پنج ساعت اختلالات سایکوتیک ۹۴/۱/۲۰
هشت ساعت توانبخشی حافظه و یادگیری ۹۳/۱۲/۱۴
۹۳/۱۲/۱۷
۹۳/۱۲/۲۰
شانزده ساعت ثبت پتانسیل فراخوانده مغزی ERP ۹۴/۲/۱۷
۹۴/۲/۱۸
هشت ساعت تفسیر نقاشی کودکان ۹۴/۲/۳
هشت ساعت توانبخشی شناختی اضطراب و افسردگی ۹۴/۲/۱۰
هشت ساعت ارتباط اثر بخش با مراجع ۹۴/۲/۲۴
هشت ساعت درمان سوء مصرف مواد ۹۴/۳/۱

پرسشنامه سبک های حل مسأله (PSS) کسیدی و لانگ ۱۹۹۶

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    محتوایی و همگرایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی و اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه شخصیت خودشیفته (نارسیس) ۴۰ گویه، راسکین و تری ۱۹۸۸

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان، آیتی ۱۳۹۳

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود