آرشیو ماهانه خرداد ۱۳۹۴

پرسشنامه و مقیاس علائم مثبت و منفی اسکیزوفرنی کی، فیزبین و اوپلر ۱۹۸۶ PANSS

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه ارزیابی رابطه والد (ولی) – فرزندی فاین و همکاران (PCRS)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    روایی گروه های شناخته شده و روایی پیش بین

پایایی:    آلفای کرانباخ و باز آزمون دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

کارگاه آموزشی مهارت های تربیت فرزند (دوره کامل)

ویژه والدین با فرزندان ۳ تا ۱۲ سال

محورها: مهارت همدلی؛تکنیک های تغییر رفتار؛تقویت حس استقلال؛راه های غیرتنبیهی؛تحسین

مدرس: آقای دکتر اصغری نکاح (عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی) و همراهی محمد غلامی (مشاور دانشگاه فردوسی و رابط آموزشی مرکز بهداشت روانی تهران)

مکان: مشهد- کوهسنگی ۳۱- جنب بنیاد شهید منطقه ۱- کلینیک مشاوره شاهد

زمان: مرداد ماه ۱۳۹۴  (۱۰ جلسه)

تلفن: ۰۵۱۳۸۴۰۲۵۵۴- ۰۹۱۵۱۲۴۹۲۳۰

پرسشنامه عوامل موثر بر شادابی دانش آموزان از نظر دانش آموزان (عباسی،۱۳۸۳)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

دانلود رایگان کتاب فراشناخت یک معلول – جلد اول

پرسشنامه خود تاب آوری (کلاهنن، ۱۹۹۶)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    همبستگی دارد - اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه جو روانی اجتماعی کلاس MCI (فریزر، گیدینگز و مک روبی، ۱۹۹۵)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و باز آزمون دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه خرید از اینترنت (قاضی، ۲۰۰۷)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه فراموشی سازمانی ۲۲ آیتمی

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   20000ریال

دانلود