آرشیو ماهانه خرداد ۱۳۹۵

پرسشنامه جو سازمانی (هالپین و کرافت، ۲۰۰۰)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    پی دی ف .pdf

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه عوامل موثر بر کم توجهی به نماز (اسپوتین، ۱۳۹۴)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

اطلاع یافتن از جدیدترین کنفرانس ها و همایش ها

باسلام و عرض ادب و احترام

از این به بعد مراجعین و کاربران محترم وبسایت مدیران آموزشی می توانند جدیدترین کنفرانس ها و همایش ها را از منوی بالای صفحه- تب پِژوهشی- تب فرعی همایش و کنفرانس مشاهده کنند و بروزرسانی شوند و دیگر در صفحه اصلی وبسایت اطلاعرسانی نخواهد شد.

متشکریم

پرسشنامه رهبری اخلاقی در کار ELW (کالشون و همکاران، ۲۰۱۱) ۲۳ آیتم

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    همگرا و واگرا و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه آوای کارکنان ( زهیر و اردوقان، ۲۰۱۱)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    همگرا و واگرا و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه اضطراب امتحان (فریدمن ۱۹۹۷)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی:    صوری و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    پی دی ف .pdf

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه انگیزش شغلی (رایت ۲۰۰۴)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد- اصلی و بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی و بومی

نوع فایل:    پی دی ف .pdf

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه مثلث شناختی CTI (بکهام و همکاران ۱۹۸۶)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی:    همزمانی دارد- اصلی و بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی و بومی

نوع فایل:    پی دی ف .pdf

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه اضطراب بک BAI 1990

نمره گذاری:   

روایی:    ملاکی دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون دارد- بومی

نوع فایل:    پی دی ف .pdf

قیمت:   20000ریال

دانلود

پرسشنامه بدرفتاری روانشناختی والدین (فیدل، ۱۹۸۹)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات هر زیرمقیاس را دارد

روایی:    همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   25000ریال

دانلود