دانلود رایگان پرسشنامه عوامل به کار گیری رسانه در آموزش ۲۵ سوالی

دانلود رایگان پرسشنامه عوامل به کار گیری رسانه در آموزش ۲۵ سوالی

نمره گذاری: دارد

روایی: نیازمند اعتباریابی

پایایی: نیازمند اعتباریابی

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: رایگان و بدون ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
دانلود رایگان فرم کوتاه پرسشنامه نارسایی  کنش های اجرایی بارکلی (نسخه بزرگسالان) ۷۵ سوالی BDEFS-LF

دانلود رایگان فرم کوتاه پرسشنامه نارسایی کنش های اجرایی بارکلی (نسخه بزرگسالان) ۷۵ سوالی BDEFS-LF

نمره گذاری: در مقاله زیر

روایی: در مقاله زیر

پایایی: در مقاله: http://jcp.semnan.ac.ir/article_2190_27808e2f2cd7bcf88d06912a15cb171c.pdf

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: رایگان و بدون ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
دانلود رایگان پرسشنامه مشکلات و مسایل زنان ۴۵ سوالی

دانلود رایگان پرسشنامه مشکلات و مسایل زنان ۴۵ سوالی

نمره گذاری: دارد

روایی: نیازمند اعتباریابی بومی

پایایی: نیازمند اعتباریابی بومی

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: رایگان و بدون ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
دانلود رایگان پرسشنامه (فرم مصاحبه) آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی

دانلود رایگان پرسشنامه (فرم مصاحبه) آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی

نمره گذاری: کدنویسی می شود

روایی: نیازمند اعتباریابی کیفی

پایایی: نیازمند اعتباریابی کیفی

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: رایگان و بدون ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
دانلود رایگان پرسشنامه روابط‌ عمومی الکترونیک و تکنولوژی‌های کاربردی در آن (مهدی نژاد، ۱۳۹۰)

دانلود رایگان پرسشنامه روابط‌ عمومی الکترونیک و تکنولوژی‌های کاربردی در آن (مهدی نژاد، ۱۳۹۰)

نمره گذاری: دارد

روایی: نیازمند اعتباریابی بومی

پایایی: نیازمند اعتباریابی بومی

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: رایگان و بدون پرداخت ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
دانلود رایگان پرسشنامه تأثیر فناوری اطلاعات بر فرآیند یاددهی- یادگیری ۲۴ سوالی

دانلود رایگان پرسشنامه تأثیر فناوری اطلاعات بر فرآیند یاددهی- یادگیری ۲۴ سوالی

نمره گذاری: دارد

روایی: نیاز به اعتباریابی دارد

پایایی: نیاز به اعتباریابی دارد

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: رایگان و بدون پرداخت ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
دانلود رایگان پرسشنامه ایجاد انگیزه مطالعه کتاب غیر درسی ۴۰ سوالی

دانلود رایگان پرسشنامه ایجاد انگیزه مطالعه کتاب غیر درسی ۴۰ سوالی

نمره گذاری: دارد

روایی: نیاز به اعتباریابی دارد

پایایی: نیاز به اعتباریابی دارد

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: رایگان و بدون پرداخت ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
دانلود رایگان پرسشنامه پیمایش نوآوری ایران (معاونت ریاست جمهوری  ۳۰ سوالی)

دانلود رایگان پرسشنامه پیمایش نوآوری ایران (معاونت ریاست جمهوری ۳۰ سوالی)

نمره گذاری: راهنمای پاسخ دارد

روایی: نیاز به اعتباریابی دارد

پایایی: نیاز به اعتباریابی دارد

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: رایگان و بدون پرداخت ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
دانلود رایگان پرسشنامه بررسی میزان اعتقاد به دین ۲۱ سوالی

دانلود رایگان پرسشنامه بررسی میزان اعتقاد به دین ۲۱ سوالی

نمره گذاری: دارد

روایی: نیاز به اعتباریابی دارد

پایایی: نیاز به اعتباریابی دارد

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: رایگان و بدون پرداخت ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی تکنولوژی در مشاورین و پیمانکاران وزارت راه و ترابری

دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی تکنولوژی در مشاورین و پیمانکاران وزارت راه و ترابری

نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی: نیاز به اعتباریابی دارد

پایایی: نیاز به اعتباریابی دارد

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: رایگان و بدون پرداخت ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
دانلود رایگان پرسشنامه داستان گویی و تخیل ۱۸ سوالی

دانلود رایگان پرسشنامه داستان گویی و تخیل ۱۸ سوالی

نمره گذاری: دارد

روایی: نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی: نیاز به اعتباریابی بومی دارد

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: رایگان و بدون پرداخت ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب
دانلود رایگان پرسشنامه بیمه عمر و پس انداز ۱۵ سوالی

دانلود رایگان پرسشنامه بیمه عمر و پس انداز ۱۵ سوالی

نمره گذاری: دارد

روایی: نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی: نیاز به اعتباریابی بومی دارد

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: رایگان و بدون پرداخت ریال

افزودن به سبد خرید
ادامه مطلب