آرشیو موضوعی: دانلود پرسشنامه رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه احساس امنیت اجتماعی ۵۳ آیتم

نمره گذاری:    دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

نوع فایل:    پی دی اف .pdf

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه و مقیاس دنیا گرایی ۱۸ آیتم

نمره گذاری:    دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

نوع فایل:    پی دی اف .pdf

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه تاثیر تبلیغات در جذب گردشگران خارجی در ایران (شهریاری، ۳۰ آیتم)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

نوع فایل:    پی دی اف .pdf

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه سنین و مراحل تکامل ASQ TEST

ASQ TEST: AGES AND STAGES QUESTIONARE

تست  ASQ در سال  ۱۹۸۰ دردانشکده بهداشت دانشگاه اورگون آمریکا طراحی شده است. تا سال ۱۹۹۸ پرسشنامه تا سنین ۶۰ ماهگی کامل شد. اولین نسخه چاپ شده رسمی پرسشنامه ASQ در سال ۱۹۹۵ در اختیار سرویس های بهداشتی قرار گرفت و در نیویورک ،فلوریدا، داکوتای شمالی، مینه سوتای غربی بعنوان ابزار مناسب برای غربالگری کودکان بکار گرفته شد.

علت طراحی  این برنامه :

در دیدن جزئیات بیشتر دانلود کنید

دانلود رایگان پرسشنامه سنجش خود آرمانی و خود واقعی ۱۶ جمله

نمره گذاری:    دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه یا دانلود پرسشنامه رایگان

برای جستجوی می توانید از کلید های Ctrl+F استفاده کنید

و کلید واژه مورد نظر خود را بیابید

دانلود پرسشنامه های رایگان:

رمز (http://edu-admin.ir)

دانلود پرسشنامه مقایسه وضعیت آموزشی و مدیریتی مدارس دولتی- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه هوشمندی مدارس

دانلود پرسشنامه کاربرد رسانه در تدریس- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه استفاده از کارگاه برای حرفه و فن- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه سنجش گرایش به تماشای تلویزیون دانش آموزان- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه شما چطور به سینما می روید؟- محقق ساخته(اسدی)-۲۰ گویه

دانلودپرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود پرسشنامه کیفیت تدریس

دانلود پرسشنامه کیفیت آموزش و تدریس استاد

دانلود پرسشنامه نگرش به سبک تدریس

دانلود پرسشنامه نگرش به فلسفه تعلیم و تربیت

دانلود پرسشنامه کیفیت آموزش استاد

دانلود پرسشنامه راهبرد های انگیزشی برای یادگیری– لاتین- بدون نمره گذاری

دانلود پرسشنامه تجربه یادگیری زبان

دانلود پرسشنامه ترغیب به مطالعه- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه سنجش مطالعه غیردرسی دانش آموزان- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه پیوند با مدرسه-دانش آموزان ابتدائی

دانلود پرسشنامه میزان همکاری اولیا با مدارس- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه درون گرایی – برون گرایی میشل گوکلن

دانلود پرسشنامه مقیاس فرایند جدا شدن- فردیت یافتن کریستنسون و ویلسون

دانلودپرسشنامه میزان محبوبیت معلمان دربین دانش آموزان

دانلود پرسشنامه میزان شادی دانش آموزان دوره راهنمایی

دانلود پرسشنامه روشهای تشویق در مدارس- محقق ساخته- ۲۱ گویه ای

دانلود پرسشنامه عزت نفس هارتر

دانلود پرسشنامه حساسیت فرهنگی در برنامه درسی اجراشده

دانلود پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه

دانلود پرسشنامه توصیف جو سازمانی مدرسه

دانلود پرسشنامه اندازه گیری نگرش کارکنان به سازمان

دانلود پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون

دانلود پرسشنامه فشار زاهای شغلی واحد صنعتی

دانلود پرسشنامه نوشخوار فکری

دانلود پرسشنامه سبک رهبری سالزمن

دانلود پرسشنامه چند عاملی رهبری

دانلود پرسشنامه تست توانایی مدیریت- تفسیر- ۴ گویه ای

دانلود پرسشنامه ادراک از مدیریت

دانلود پرسشنامه مشاکت در مدیریت و مالکیت- شلمانی

دانلود پرسشنامه تمایل معلمان به مشارکت

دانلود پرسشنامه مدیریت بحران

دانلود پرسشنامه تعهد عاطفی- ۸ گویه

دانلود پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه سیاهه انگیزه ها مازلو

دانلود پرسشنامه انگیزه- ۳۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی شغلی (ساعتچی و هومن)

دانلود پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی

دانلود پرسشنامه سرمایه اجتماعی

دانلود پرسشنامه سنجش نگرش به آسیب های اجتماعی- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه کفایت اجتماعی

دانلود پرسشنامه خلق و خوی [اجتماعی]

دانلود پرسشامه مقیاس تنظیم خلق منفی گاتانزر و همکاران

دانلود پرسشنامه مقیاس رگه فراخلقی- فرم کوتاه سلوی و همکاران

دانلود پرسشنامه خود اثربخشی- شرر و همکاران

دانلود پرسشنامه خود گسستگی

دانلود پرسشنامه خود شکوفایی

دانلود پرسشنامه خود آشکار سازی بزرگسال ۴۷ ماده

دانلود پرسشنامه خود پنداره کودکان پیرز – هریس

دانلود پرسشنامه خود پنداره SCQ راج کمار ساراسوت

دانلود پرسشنامه تست خودشناسی تست درخت- ۱۶ تصویر

دانلود پرسشنامه آزمون خودشناسی خوابیدن- ۱۰ تصویر

دانلود پرسشنامه (تست) مفهوم خویشتن بک – ۲۶ گویه ای

دانلود پرسشنامه تایید خویشتن اسپنسر ، ای ، راتوس

دانلود پرسشنامه برتری نیمکره های مخ واگنر و ولز

دانلود پرسشنامه و نرم افزار هوش هیجانی

دانلود پرسشنامه شیوه زندگی لوگان

دانلودپرسشنامه باورهای شخصی الیس

دانلود پرسشنامه مهارت های زندگی- فرم کوتاه- ۲۰ گویه

دانلود پرسشنامه فراشناختی

دانلود پرسشنامه احوال شخصی وود و ورث

دانلود پرسشنامه شخصیتی تیپ A یا B

دانلود پرسشنامه شخصیت سازمان

دانلود پرسشنامه ویژگی های شخصیتی کارآفرینان ایرانی

دانلود پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)

دانلود پرسشنامه خلاقیت

دانلود پرسشنامه خلاقیت ۴۰ سوالی

دانلود پرسشنامه خلاقیت دانش آموزان توسط معلم- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه خلاقیت شغلی (جزنی)

دانلود پرسشنامه نوآوری سازمانی (مدرسه)

دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی

دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی۱

دانلود پرسشنامه مقیاس تاکتیک تعارض با پدر و مادر اشتراوس

دانلود پرسشنامه مقیاس تاکتیک تعارض با خواهر و برادر اشتراوس

دانلود پرسشنامه تعیین رشد اجتماعی دانش آموزان توسط معلم- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه شایستگی حرفه ای

دانلود پرسشنامه تاثیر اخلاق در دانشجویان- فخر هاشمیان- ۱۲ گویه

دانلود پرسشنامه گرایش سلطه گری

دانلود پرسشنامه توانمند سازی

دانلود پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

دانلود پرسشنامه وابستگی به دیگران

دانلود پرسشنامه استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان

دانلود پرسشنامه اضطراب مدرسه

دانلود پرسشنامه عوامل مرتبط با خشونت در خانواده

دانلود پرسشنامه انسجام خانوادگی

دانلود پرسشنامه رابطه ولی و فرزندی مادر

دانلود پرسشنامه رضایت دانشجویان از دانشگاه دانشکده و پایان نامه

دانلود پرسشنامه شاخص بی ثباتی ازدواج ادواردز جانسون بوث

دانلود پرسشنامه رویداد های رابطه نامزدی چارلزئی و همکاران

دانلود پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه

دانلود پرسشنامه سنجش بهداشت فردی- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه سبک های رفتاری و بلوغ

دانلود پرسشنامه رفتار منطقی شرکی و وایتمن

دانلود پرسشنامه ادراک خدا لاورنس

دانلود پرسشنامه مقیاس سنجش دینداری – فرم تجدید نظر شده

دانلود پرسشنامه نگرش دینی

دانلود پرسشنامه سنجش میزان آشنایی دانش آموزان با دعاها- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه نماز خانه مدارس- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه جذب دانش آموزان به نماز جماعت- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه سنجش اوقات فراغت- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه گرایش به هنر از دیدگاه معلمان و دانش آموزان- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه سنجش گرایش به ورزش- محقق ساخته– ۲۶گویه

دانلود پرسشنامه تکمیل جمله ماینر MSCS

دانلود پرسشنامه سنجش آگاهی در مورد بلایای طبیعی

دانلود پرسشنامه قاطعیت گمنریل و ریکی

دانلود پرسشنامه پاسخ به شیوه اندیشناکی-نولن هوکسما- ۲۲گویه

دانلود پرسشنامه سازمان یادگیرنده-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه های رایگان

رمز (http://edu-admin.ir)

دانلود رایگان پرسشنامه سنجش رضایت از رشته تحصیلی ۱۸ آیتم

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس هر مولفه را دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه نیازسنجی ورزشی با رویکرد مدیریتی

نمره گذاری:    ندارد

روایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتبار یابی دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

دانلود رایگان آزمون غربالگری درگیری با الکل، سیگار و مواد سازمان جهانی بهداشت (ASSIST‐WHO)

نمره گذاری:    دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    PDF

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه امنیت اجتماعی در شهر ۲۵ گویه

نمره گذاری:    ندارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    PDF

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود