آرشیو موضوعی: مدیریت بازرگانی

پرسشنامه اعتبار برند (نام تجاری)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    صوری دارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود