آرشیو موضوعی: پرسشنامه انگلیسی

پرسشنامه خوش بینی یادگیری شده Learned Optimism

نمره گذاری:    دارد

روایی:    ندارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود