پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی صفاری نیا و شریف

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه اعتماد به نفس

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی دارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه اعتماد سازمانی نیهان و مارلو ۱۹۹۷

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه اعتماد سازمانی الونن و همکاران ۲۰۰۸

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه اعتماد متقابل بین مدیر و کارکنان شولومان ۱۹۹۸ و مایرز ۱۹۹۱

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    دارد

پایایی:    دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه اعتماد درون سازمانی

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

منابع پیشنهادی برای آزمون دکتری مدیریت آموزشی

نام رشته امتحانی

مجموعه علوم تربیتی (۳) – مدیریت آموزشی (کد ۲۱۲۴)

مواد امتحانی

۱ـ زبان انگلیسی ۲ـ استعداد تحصیلی

۳ـ مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: آمار و روش تحقیق

۴ـ مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (مبانی فلسفی و نظری مدیریت آموزشی ـ نظریه‌های یادگیری و الگوهای تدریس)

رشته‌های مرتبط که فارغ‌التحصیلان آن می‌توانند در این کد رشته شرکت کنند:

کلیه گرایش‌های علوم تربیتی

منابع پیشنهادی برای آزمون ارشد علوم تربیتی

منابع مطالعاتی دانشگاه دولتی مدیریت آموزشیمدیریت آموزشی:*۱- مدیریت عمومی دکتر علاقه ‌بند ، انتشارات: روان ۲- مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علاقه‌بند، انتشارات: بعثت *۳- مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی دکتر علاقه‌بند، انتشارات: روان. *۴- مدیریت رفتار سازمانی (کاربرد منابع انسانی) ترجمه دکتر علاقه‌بند، انتشارات: امیرکبیر. ۵- رهبری ومدیریت آموزشی دکتر سید محمد میرکمالی، انتشارات: یسطرون. مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی: *۱- مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی آموزشی و درسی دکتر علی تقی‌پورظهیر، انتشارات: آگاه.*۲-مبانی برنامه‌ریزی آموزشی دکتر یحیی فیوضات، انتشارات: ویرایش *۳- مبانی برنامه‌ریزی آموزشی برنامه‌ریزی درسی مدارس، ترجمه دکتر فریده مشایخ (الف،لوی)، انتشارات: مدرسه.۴- چند مبحث اساسی در برنامه‌ریزی درسی، دکتر علی شریعتمداری، انتشارات: سمت. ۵- دیدگاه‌های نو در برنامه‌ریزی آموزشی دکتر فریده مشایخ، انتشارات: سمت*۶- فرآیند برنامه‌ریزی آموزشی نوشته گروه مشاوران یونسکو ترجمه فریده مشایخ، انتشارات: مدرسه.

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی (۱)

با توجه به‌ این که گروه انتخابی شما مجموعه علوم تربیتی (۱) با کد رشته امتحانی ۱۱۱۷ می‌باشد و این مجموعه نیز شامل ۷ گرایش می‌باشد، لازم است به توضیحاتی در این مورد بپردازیم‌. مجموعه علوم تربیتی (۱) شامل گرایش‌های زیر است : ۱- علوم تربیتی ـ برنامه‌ریزی آموزشی ۲- علوم تربیتی ـ برنامه‌ریزی درسی ۳- تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش « تعلیم و تربیت اسلامی‌» ۴- مدیریت آموزشی ۵- علوم تربیتی ـ آموزش بزرگسالان ۶- علوم تربیتی ـ تحقیقات آموزشی ۷- علوم تربیتی ـ تکنولوژی آموزشی گرایش‌های علوم تربیتی (۱) بیشتر وابسته به تعلیم و تربیت و آموزش بوده و در نتیجه در مؤسسات آموزشی، مراکز آموزش و پرورش و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی کشور کاربرد فراوان دارند‌. فارغ التحصیلان کلیه رشته‌ها در مقطع کارشناسی امکان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی (۱) را دارند‌.

 

پرسشنامه عدالت سازمانی هوی ۲۰۰۴

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود