پرسشنامه رهبری مسیر و هدف هاوس

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و صوری دارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه سبک های تفکر (استرنبرگ و واگنر،۱۹۹۱)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه رهبری معنوی فرای و همکاران

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و صوری دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه رهبری خدمتگزار – قلی پور و همکاران ۱۳۸۸

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پایگاه های اطلاعاتی تمام متن و رایگان

همه پایگاه های زیر تمام متن و رایگان هستند:

با کلیک کردن روی هر یک از سایت های زیر می توانید مستقیما لینک شوید.

سایت دانشگاه اوهایو (دسترسی به پایان نامه های ارشد و تز های دکتری)

اس سیروس (موتوری جستجوگر فقط برای اطلاعات علمی)

اینفرما ورلد (پایگاهی غنی)

ان. اس. تی. ای. (بزرگترین کتابخانه دانشگاهی در جهان دارای متن کامل کتب، مقالات)

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی OCB (پادساکف، مکنزی، مورمن و فتر، ۱۹۹۰)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها/سوالات مستقیم و معکوس

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی OCB (اورگان و کانوسکی، ۱۹۹۶)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها/سوالات مستقیم و معکوس

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه ارزیابی سبک رهبری افراد (کارگرا-انسانگرا) LPC فیدلر و چمرز ۱۹۸۴

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی دارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامۀ قدرت رهبری ۱۶ آیتم

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه و سوالات مستقیم/معکوس را دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

ابر موتور های جستجو

آدرس های زیر قابلیت جستجوی همزمان شما را در چندین و چند موتور جستجو از قبیل گوگل، یاهو، آلتاویستا و… فراهم می کند:

با کلیک کردن روی هر یک از سایت های زیر  می توانید مستقیما لینک شوید.

داگ پایل

اکس سایت

ایکس کویک

متا کراولر

لیست کامل متا سرچ انجین ها