پرسشنامه مهارت های زندگی فرم بلند

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و صوری دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

دو سایت مفید

 

دانلود رایگان نمونه سوالات و پاسخ های کنکور دکتری ۹۰

سوالات و پاسخ های کنکور نیمه متمرکز دکتری

در رشته مدیریت آموزشی (سال ۱۳۹۰)

تئوری های مدیریت و سازمان

آمار و روش تحقیق

رمز دانلود فایل ها:

http://edu-administrators.persianblog.ir

نمونه هایی از آزمون زبان MSRT

با کلیک کردن دانلود کنید:

قسمت اول                            قسمت دوم

قسمت سوم                         قسمت چهارم

قسمت پنجم                          قسمت ششم

فلش کارت تافل

 

رمز فایل ها:

http://edu-administrators.persianblog.ir

چند نرم افزار مفید و کاربردی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی (اونیکس و بولن، ۲۰۰۰)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و همبستگی درونی دارد- بومی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   30000ریال

دانلود

پرسشنامه انگیزش تحصیلی ISM (مک اینرنی)

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

روایی:    محتوایی و صوری دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

نوع فایل:    ورد word.docx

قیمت:   15000ریال

دانلود

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۸)

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه انگیزش تحصیلی AMS والراند ۱۹۹۲

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و صوری دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   25000ریال

دانلود

پرسشنامه انگیزش پیشرفت دئوموهان

دانلود پرسشنامه و آزمون

نمره گذاری:    دارد

روایی:    محتوایی و همزمانی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   30000ریال

دانلود