آرشیو برچسب: مقاله paper & article

پرسشنامه چیست و چه کاربردهایی دارد؟

درک پرسشنامه و ویژگی های پرسشنامه و نقاط قوت و ضعف آن، و همین‌طور حساسیت‌هایی که باید در مورد یک پرسشنامه وجود داشته باشد، کار ساده‌ای نیست.

با جرأت می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین دستاوردهای کسی که در مقاطع تحصیلی رسمی دانشگاهی، سطح PhD را به پایان می‌رساند، این است که می‌تواند این ظرافت‌ها را درک کند.

هنوز هم کم نیستند پرسشنامه هایی که سالها در مقیاس میلیونی مورد استفاده قرار می‌گیرند و دانشگاه‌های بزرگ جهان آنها را تایید می‌کنند و بعداً مشخص می‌شود که در طراحی آنها مشکلاتی وجود داشته است.

برای درک دشواری ماجرا، کافی است به عنوان مثال، این مسئله را در نظر بگیرید که پس از سالها رواج پرسشنامه MBTI در جهان، هانس آیزنک در کتاب خود گزارش می‌کند که چیزی که در پرسشنامه MBTI تحت عنوان درونگرایی – برونگرایی اندازه گیری می‌شود، دارای سوگیری سنجش (Loading) با نوروتیسیزم است و نمی‌تواند …

Modern Journal of Language Teaching Methods (MJLTM), ISSN: 2251-6204

Modern Journal of Language Teaching Methods (MJLTM), ISSN: 2251-6204, is an OPEN access, INTERNATIONAL journal. MJLTM is devoted to problems and issues in language acquisition, learning, teaching. While preference will be given to theoretically oriented papers and reports of empirical research,discussion of multidisciplinary covering all areas of basic and applied science research. We offer both Online publication as well as Reprints (Hard copy) options.

۱٫ Transparent and High standard Peer review:
In order to maintain highest level of transparency and high standard of review, this journal presently follows highly respected and toughest Advanced OPEN peer-review system. We hope that you will appreciate this Advanced OPEN peer-review system, which is expected to give doubtless scholarly benefit and impact to the authors in long run. Additionally we strongly encourage and promote “Post-publication Peer review” by our comment section.

۲٫ Proposed Time Schedule:
Submission to first editorial decision with review comments: 1 weeks
Submission to publication: 3 weeks
publication date: August 1, 2017

۳٫ Abstracting/indexing:
Many respected abstracting/indexing services covered our journals.
ISI Thomson Reuters, Cite Factor, MIAR, Medline, Copernicus, ROAD, Google Book, ProQuest, EBSCO and…
For more information please visit here.

www.mjltm.org

Best regards, Editor-in-Chief
Cristina UNGUREANU

Email : info@mjltm.org/ Phone:  (+۹۸۲۱) ۲۲۴۹۴۵۲۷

فراخوان ارسال مقاله به نشریه علمی-تخضصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

بدینوسیله از تمامی پژوهشگران گرامی به منظور ارسال مقالات تحقیقاتی خود به فصلنامه علمی-تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دعوت به عمل می آید.

زمینه پژوهشی: کلیه موضوعات مرتبط مدیریت و حسابداری

طریقه ارسال: از طیق ایمیل به نشانی mshjournal@gmail.com

شماره تماس: ۰۹۱۱۷۶۰۵۶۲۷

زمان بررسی مقالات: حداکثر ۲ هفته

هزینه داوری: رایگان

هزینه چاپ: ۱۲۰ هزار تومان

فراخوان مقاله فصلنامه علمی-ترویجی مدیریت و پژوهشهای دفاعی

Acta Scientiae et Intellectus (ASI): an international multidisciplinary peer-reviewed journal

Indexed in:

Google Scholar ; EBSCO ; Cosmos Impact Factor ; Journal Access of Open Directory (JAOD) ; ResearcherID: D-7925-2016 ; International Institute of Organized Research (I2OR)

RootIndexing ; Directory of Research Journals Indexing ; Research Bible ; MIAR

acceptance process: 10 day

برای سابمیت آنلاین اینجا کلیک کنید

چاپ سریع مقالات در مجله یا نشریه International Journal of Research Approaches in Civil Engineering Sciences

موضوعات مطرح شده در مجله شامل سازه های بتنی، مکانیک سازه، مکانیک خاک، ژئو تکنیک دریایی، مدل سازی اقیانوس، مدیریت ساخت و …. می باشد. لازم به ذکر است این مجله دارای امتیاز علمی پژوهشی است.

هزینه ارسال مقاله + ترجمه لاتین مقاله به صورت کـامـلـا رایـگـان ۳۵۰ هزار تومان
حداکثر مدت زمان داوری ۱۰ روز
حداکثر مدت زمان چاپ مقالات ۳۰ الی ۴۵ روز

وبسایت مجله:joracs.com

ارسال مقاله به:phdyar.ir@gmail.com

چاپ سریع مقالات در مجله یا نشریه International Journal of Research Approaches in Humanities and Management

موضوعات مطرح شده در این مجله در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی و مدیریت شامل انسان شناسی، مطالعات کسب و کار، مطالعات ارتباطات، جرم شناسی، حقوق، جمعیت شناسی، اخلاق، مطالعات رسانه ای، ادبیات، مشاوره حقوقی، مطالعات دینی و …. می باشد.
لازم به ذکر است این مجله دارای امتیاز علمی پژوهشی است.

هزینه ارسال مقاله + ترجمه لاتین مقاله به صورت کـامـلـا رایـگـان ۳۵۰ هزار تومان
حداکثر مدت زمان داوری ۱۰ روز
حداکثر مدت زمان چاپ مقالات ۳۰ الی ۴۵ روز

وبسیات مجله: jorhm.com

ارسال مقاله به : phdyar.ir@gmail.com

چاپ سریع مقالات در مجله یا نشریه رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی

مدت زمان داوری ۷ الی ۱۰ روز
چاپ مقالات در کمتر از ۳۰ روز
هزینه صدور گواهی + چاپ مقاله= ۱۵۰هزار تومان
ایمیل: rasseditor@gmail.com

چاپ سریع مقالات در مجله یا نشریه علمی پژوهش در علوم رایانه

مدت زمان داوری حداکثر دو هفته
چاپ مقالات در کمتر از ۳۰ روز
هزینه صدور گواهی + چاپ مقاله= ۱۶۰ هزار تومان
ایمیل: rcsjjournal@gmail.com

چاپ سریع مقالات در مجله یا نشریه پژوهش های کاربردی در علوم زمین

مدت زمان داوری حداکثر ۱۰ روز
چاپ مقالات در کمتر از ۳۰ روز
هزینه صدور گواهی + چاپ مقاله= ۱۶۰ هزار تومان
ایمیل ارتباطی: jocsjournal@gmail.com