آرشیو برچسب: پرسشنامه، دانلود پرسشنامه

دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب وجودی- لارنس گود

نمره گذاری:    دارد

روایی:    ندارد

پایایی:    ندارد

نوع فایل:    PDF

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود

دانلود رایگان آشنایی با پرسشنامه و آزمون شخصیت روانی کالیفرنیا CPI

نمره گذاری:    ندارد

روایی:    محتوایی و همزمانی دارد

پایایی:    قید نشده است

نوع فایل:    PDF

قیمت:   رایگان و بدون ریال

دانلود