پرسشنامه بحران هویت -احمدی

سازنده ابزار:   احمدی

تعداد گویه/سوال:    10

مولفه/زیر مقیاس:    10 : هر سوال یک جنبه

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    ساعتچی. محمود، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.