پرسشنامه بهزیستی روان شناختی RSPWB-18 (ریف، ۱۹۹۵)

سازنده ابزار:   ریف 1995

تعداد گویه/سوال:    18

مولفه/زیر مقیاس:    6 : تسلط، پذیرش، رابطه، هدف،رشد و استقلال

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد- به همراه دو نوع ترجمه و نسخه انگلیسی پرسشنامه

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    همسانی درونی دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    ریف[Ryff] و کیز[Keyes]

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.