پرسشنامه بهزیستی معنوی (دهشیری، ۱۳۸۸)

سازنده ابزار:   دهشیری 1388

تعداد گویه/سوال:    40

مولفه/زیر مقیاس:    4 : ارتباط با خدا، خود، دیگران و طبیعت

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    محتوایی و همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    دهشيري، غلام رضا

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.