پرسشنامه تعهد سازمانی (آلن و مایر، ۱۹۹۰)

سازنده ابزار:   آلن و مایر، 1990

تعداد گویه/سوال:    24

مولفه/زیر مقیاس:    3 :عاطفی، هنجاری و مستمر

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد- به همراه نسخه انگلیسی اسکن شده پرسشنامه

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    ساعتچی؛ محمود . کامکاری؛کامبیز . عسکریان؛ مهناز . (1389)

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.