پرسشنامه تعهد شغلی (بلاو، ۲۰۰۹)

سازنده ابزار:   بلاو، 2009

تعداد گویه/سوال:    40

مولفه/زیر مقیاس:    4 : وابستگی حرفه ای، وابستگی سازمانی، پایبندی به ارزش و مشارکت شغلی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    بنی طبا و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.