پرسشنامه سبک هویت (بروزنسکی، ۱۹۹۲) ISI-6G

سازنده ابزار:   بروزنسکی 1992

تعداد گویه/سوال:    40

مولفه/زیر مقیاس:    4: اطلاعاتی، هنجاری، اجتنابی و تعهد

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد-بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد-بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    زارع و امین پور

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.