پرسشنامه سلامت معنوی یا بهزیستی معنوی (پولوتزین و الیسون، ۱۹۸۲)

سازنده ابزار:   پولوتزين و اليسون 1982

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    2 : سلامت مذهبي و سلامت وجودي

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات بخش ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    محتوایی و همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    پولوتزين و اليسون Palutzian & Ellison و سيدفاطمي نعيمه،

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.