پرسشنامه عوامل موثر بر هویت سازمانی دانشگاه

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    5: دانش، ارتباطات، حمایت، کیفیت و پویایی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    محتوایی دارد

پایایی:    ندارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    گلیایگانی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.