پرسشنامه هویت سازمانی دانشگاه

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    37

مولفه/زیر مقیاس:    8 : همبستگی، وفاداری، مشابهت، دانش، ارتباطات، حمایت، کیفیت و پویایی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    محتوایی دارد

پایایی:    ندارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    گلپایگانی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.