پرسشنامه هویت یابی بنیون و آدامز ۱۹۸۶

سازنده ابزار:   بنیون و آدامز 1986

تعداد گویه/سوال:    64

مولفه/زیر مقیاس:    هویت عقیدتی (موضع گیری فرد در انتخاب شغل، فلسفه زندگی، مذهب و امور سیاسی) و هویت بین فردی (تنظیم رابطه فرد با دیگران در انتخاب دوست، تنظیم رفتار در برابر جنس مخالف، تصریح نقش همسری و انتخاب تفریحات توسط فرد)

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد: توضیحات فارسی

روایی:    محتوایی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    انگلیسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    بنیون و آدامز 1986؛ رحیمی نژاد و احمدی (1374)

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.