آموزش رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه های ایران

در دانشگاه های ایران ، برنامه آموزشی رشته مدیریت آموزشی با توجه به برنامه آموزشی این رشته در دانشگاه های معتبر جهان و بر اساس مصوبات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و توانمندی های اعضای هیات علمی دانشگاه مجری ، تدوین و اجرا می گردد. در ایران دروس رشته مدیریت آموزشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی غالبا در چارچوب ذیل ارائه می شود.

عناوین دروس دکتری رشته مدیریت آموزشی :

  • عناوین دروس اصلی:

نقد و بررسی تئوری های سازمان و مدیریت در جهان امروز (۲ واحد)

تحلیل رفتار در مدیریت آموزشی(۲ واحد)

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای آموزشی(۲ واحد)

سیستم های اطلاعاتی در مدیریت آموزشی(۲ واحد)

روشهای کمی(تحقیق در عملیات) در مدیریت آموزشی(۲ واحد)

فلسفه علم و روش های پژوهش در مدیریت(۲ واحد)

استنباط آماری پیشرفته در مدیریت آموزشی (۲ واحد)

سیاستگذاری آموزشی(۱ واحد)

مدیریت کیفیت آموزش(۱ واحد)

مدیریت آموزشی تطبیقی(۱ واحد)

مدیریت آموزش و بهسازی منابع انسانی(۱ واحد)

رساله (۱۸ واحد)

  • عناوین دروس جبرانی:

زبان تخصصی(۱) و (۲)(مقاله نویسی به انگلیسی) (۲+۲ واحد)

فناوری اطلاعات در سازمانهای آموزشی(۱ واحد)

مبانی اقتصادی مدیریت آموزشی(۱ واحد)

عناوین دروس کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی :

  • عناوین دروس تخصصی:

تئوری های سازمان و مدیریت(۳ واحد)

مدیریت نیروی انسانی در سازمانهای آموزشی(۳ واحد)

فلسفه مدیریت آموزشی(۳ واحد)

رفتار و روابط انسانی در سازمانهای آموزشی(۲ واحد)

نظارت و راهنمایی آموزشی(۲ واحد)

تجزیه و تحلیل سیستم ها در مدیریت آموزشی(۲ واحد)

بودجه بندی و مدیریت مالی(۲ واحد)این درس در بعضی از دانشگاه ها با توجه به ۶ واحدی شدن پایان نامه، حذف شده است.

  • عناوین دروس اصلی:

روش تحقیق در مدیریت آموزشی(۳ واحد)

آمار استنباطی در مدیریت آموزشی(۳ واحد)

اصول مدیریت آموزشی(۳ واحد)

اصول برنامه ریزی آموزشی(۲ واحد)

پایان نامه(۶ واحد)

  • عناوین دروس جبرانی:

زبان تخصصی (۱) و (۲) (۲+۲ واحد)

کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی(۲ واحد)

ارزیابی و اعتبارسنجی سازمانهای آموزشی(۲ واحد)

مدیریت موسسات آموزش عالی(۲ واحد)

برنامه آموزشی مقطع کارشناسی رشته مدیریت آموزشی که تحت عنوان مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ارائه می گردد با کمبود هایی مواجه است . ازآنجاکه ، مدیریت آموزشی بطور اعم به معنای مدیریت بر سازمانهای آموزشی است و با عنایت به اینکه دبیرستان دولتی ، مجتمع آموزشی غیرانتفاعی، مراکز آموزش ضمن خدمت کارکنان و موسسات آموزش عالی همگی از مصادیق سازمانهای آموزشی محسوب می شوند؛ لیکن، برنامه آموزشی مقطع لیسانس مدیریت آموزشی صرفا بر یکی از انواع سازمانهای آموزشی متمرکز شده است . ازسوی دیگر، جهت گیری تخصصی برنامه فوق الذکر نیز دچار مشکلات اساسی است به عنوان مثال در این برنامه، دروس مسائل نوجوانان و جوانان ، راهنمای شغلی و تحصیلی و روانشناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت که همگی در حیطه مطالعاتی رشته راهنمایی و مشاوره قرار می گیرند به عنوان دروس تخصصی رشته مدیریت آموزشی ارائه می شود لیکن دروسی از قبیل ، مبانی مدیریت منابع انسانی در سازمانهای آموزشی ، مدیریت کیفیت در نظام های آموزشی و مدیریت و برنامه ریزی در آموزش عالی ارائه نگردیده است. در این برنامه دانشجو موظف است درس آشنایی با کتابخانه و کتابداری را بگذراند لیکن درس مبانی سیاستگذاری آموزشی ارائه نمی شود. به این ترتیب ، خروجی برنامه آموزشی این رشته در مقطع لیسانس ، نه یک مدیر آموزشی بلکه در حد یک ناظر مدرسه دولتی ، محدود شده است. ضعف جهت گیری تخصصی این برنامه موجب شده به منظور جبران ضعف های برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ، مواد درسی مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته مدیریت آموزشی نیز با فلسفه و اهداف تحصیلات تکمیلی سازگاری کافی نداشته باشد دروس این مقاطع بجای اینکه به تعمیق آموخته های قبلی دانشجویان بپردازد و بر ابعاد نظری و افزایش دانش روش شناسی ، تمرکز داشته باشد دروسی ارائه می شود که با توجه به ماهیت عملگرایی مقطع لیسانس ، مناسب برای مقطع کارشناسی است.

منبع: دانشنامه ویکی پدیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.