دانشنامه مدیریت آموزشی

دانشنامه تخصصی مجموعه ای جامع و درعین حال فشرده درباره شاخه مشخصی از دانش است . تدوین دانشنامه های تخصصی ، موضوعی است که مدتهاست مورد توجه دانش پژوهان رشته های مختلف علمی قرار گرفته و موجب شکل گیری دانشنامه های مختلف گردیده است دانشنامه اقتصاد ، دانشنامه فضایی ایران ، دانشنامه کامپیوتر، دانشنامه حقوق ، دانشنامه علوم زمین از جمله این دانشنامه هاست که در ایران به طبع رسیده است. دانشنامه مدیریت آموزشی دانشنامه ای است که اطلاعاتی جامع ، پیوسته و فشرده درخصوص دانش مدیریت در سازمانهای آموزشی ارائه می نماید . این دانشنامه با یکپارچه سازی دانش مرتبط به اداره سازمانهای آموزشی دیدگاهی جامع از مدیریت آموزشی ارائه نموده و به مدیران ، علاقه مندان و دانشجویان مدیریت آموزشی در درک درست مدیریت آموزشی یاری می رساند. انجمن مدیریت آموزشی ایران با جلب همکاری استادان برجسته این رشته، مهمترین مرجع برای پیگیری تدوین چنین دانشنامه ای است . در ذیل بخش های پیشنهادی این دانشنامه ارائه می شود.

بخش های دانشنامه ایرانی مدیریت آموزشی

بخش

موضوع

سرپرست گردآورندگان

بخش

موضوع

سرپرست گردآورندگان

۱

ماهیت و تبیین نظری سازمانهای آموزشی

۱۳

نظارت و راهنمایی آموزشی

۲

مبانی اجتماعی سازمانهای آموزشی

۱۴

سیستم های اطلاعاتی و تصمیم گیری آموزشی

۳

مبانی اقتصادی سازمانهای آموزشی

۱۵

مدیریت آموزشی استراتژیک

۴

تاریخ علم مدیریت آموزشی

۱۶

خصوصیات رفتار سازمانی در موسسات آموزشی

۵

ماهیت مدیریت آموزشی و تبیین آن در چارچوب نظریه های عمومی مدیریت

۱۷

مدیریت کیفیت آموزش

۶

جایگاه مفاهیم و نظریه های نوین مدیریت در سازمانهای آموزشی

۱۸

رهبری آموزشی

۷

اندیشمندان و نظریه پردازان مدیریت آموزشی

۱۹

مدیریت آموزش الکترونیکی

۸

فلسفه مدیریت آموزشی

۲۰

سیاستگذاری آموزشی

۹

مدیریت در آموزش عمومی

۲۱

ویژگی های مدیریت منابع انسانی در سازمانهای آموزشی

۱۰

مدیریت در آموزش عالی

۲۲

ارزشیابی و اعتبارسنجی سازمانهای آموزشی

۱۱

مدیریت در آموزش و بهسازی منابع انسانی

۲۳

پژوهش محوری در علم مدیریت آموزشی

۱۲

برنامه ریزی در موسسات آموزشی

۲۴

چشم اندازهای نو در مدیریت آموزشی

منبع: آکادمی مدیریت آموزشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.