منابع پیشنهادی برای آزمون دکتری مدیریت آموزشی

نام رشته امتحانی

مجموعه علوم تربیتی (۳) – مدیریت آموزشی (کد ۲۱۲۴)

مواد امتحانی

۱ـ زبان انگلیسی ۲ـ استعداد تحصیلی

۳ـ مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: آمار و روش تحقیق

۴ـ مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (مبانی فلسفی و نظری مدیریت آموزشی ـ نظریه‌های یادگیری و الگوهای تدریس)

رشته‌های مرتبط که فارغ‌التحصیلان آن می‌توانند در این کد رشته شرکت کنند:

کلیه گرایش‌های علوم تربیتی

منابع آزمون دکتری مدیریت آموزشی:

زبان انگلیسی:

۱ـ کتاب مدرسان شریف

استعداد تحصیلی:

۱ـ کتاب مدرسان شریف

مجموعه دروس در سطح کارشناسی: آمار و روش تحقیق (کمی، کیفی، آمیخته):

   ۲ـ احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر علی دلاور ۳ـ تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی، ترجمه‌ی دکتر علی دلاور و دکتر سیامک نقش‌بندی ۴ـ روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی،  دکتر علی دلاور ۵ـ روش تحقیق در علوم رفتاری، دکتر سرمد بازرگان حجاری ۶ـ روش‌های آماری در علوم رفتاری، دکتر حسن پاشا شریفی، دکتر جعفر نجفی زند و دکتر نسرین شریفی ۷ـ روش‌های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر اسماعیل بیابانگرد

مجموعه دروس در سطح کارشناسی ارشد: مبانی فلسفی و نظری مدیریت آموزشی:۲ـ مدیریت آموزشی، دکتر علاقه‌بند ۳ـ مدیریت آموزشی و آموزشگاهی، دکتر بهرنگی ۴ـ مبانی نظری واصول مدیریت آموزشی، دکتر علاقه‌بند ۵ـ مقدمات مدیریت آموزشی، دکتر علی علاقه‌بند ۶ـ سازمان و سیستم‌های حقیقی ـ حقوقی و باز، ترجمه دکتر بهرنگی ۷ـ مدیریت رفتار سازمانی، هرسی و بلانچارد، ترجمه دکتر علاقه‌بند ۸ـ مدیریت عمومی، دکتر علاقه‌بند ۹ـ مدیریت آموزشی، دکتر علی شیرازی ۱۰ـ مدیریت آموزشی، دکتر کمالی

نظریه‌های یادگیری و الگوهای تدریس:  ۲ـ  مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری، بی.آر. هرگنهان و متیواج. السون، دکتر علی اکبر سیف (انتشارات آگاه) ۳ـ الگوهای یادگیری ابزارهایی برای تدریس، تالیف بروس جویس، امیلی کالهون و دیوید هاپکینز، ترجمه دکتر محمود مهرمحمدی و دکتر لطفعلی عابدی (انتشارات سمت) ۴ـ کلیات روش ها و فنون تدریس، دکتر امان الله صفوی (نشر معاصر) ۵ـ مهارت‌های آموزشی و پرورشی، دکتر حسن شعبانی (انتشارات سمت) ۶ـ الگوهای جدید تدریس ۲۰۰۴ ، بروس جویس و مارشا ویل ، ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی ۷ـ روش ها و فنون تدریس، دکتر شعبانی ۸ـ روش‌ها و فنون تدریس، دکتر اسکندر فتحی آذر

این منابع صرفا پیشنهادی هستند و ضمانتی ندارند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.