پرسشنامه عدالت سازمانی (رگو و کانها،۲۰۰۶)

سازنده ابزار:   رگو و کانها،2006

تعداد گویه/سوال:    17

مولفه/زیر مقیاس:    5 عاملی: پاداش ها، تکالیف، رویه ای، درون فردی و اطلاعاتی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ و همبستگی درونی دارد

زبان:    انگلیسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    رگو و کانها،2006

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.