پرسشنامه عدالت سازمانی (نیهوف و مورمن،۱۹۹۳)

سازنده ابزار:   نیهوف و مورمن،1993

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    3 عاملی : توزیعی، رویه ای و مراوده ای

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    Liu yufan

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.