پرسشنامه عدالت سازمانی هوی ۲۰۰۴

سازنده ابزار:   هوی 2004

تعداد گویه/سوال:    10

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    محتوایی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    انگلیسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    هوی 2004

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.