گرایش های رشته مدیریت آموزشی در مقطع دکتری

مهمترین گرایش های رشته مدیریت آموزشی در مقطع دکتری

عنوان رشته

عناوین گرایش ها

مهمترین دانشگاه های مجری

مدیریت آموزشی

سیاستگذاری آموزشی

دانشگاه استنفورد

دانشگاه الینویز

دانشگاه کالیفرنیا (برکلی)

دانشگاه هاروارد

رهبری آموزشی

دانشگاه میشیگان

دانشگاه الینویز

دانشگاه هاروارد

آموزش و بهسازی منابع انسانی

دانشگاه کالیفرنیا (برکلی)

دانشگاه هاروارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.