پرسشنامه ارزیابی سبک رهبری افراد (کارگرا-انسانگرا) LPC فیدلر و چمرز ۱۹۸۴

سازنده ابزار:   فیدلر و چمرز 1984

تعداد گویه/سوال:    18

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    8 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- دو دسته است

روایی:    محتوایی دارد

پایایی:    ندارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:   

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.