پرسشنامه خلاقیت تورنس ۱۹۷۹ (عابدی، ۱۳۷۲)

سازنده ابزار:   تورنس 1979(عابدی، 1372)

تعداد گویه/سوال:    60

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه: سیالی، اصالت، انعطاف و بسط

مقیاس/طیف:    3 گزینه ای الف و ب و ج

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش دارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد- متناسب برای سن پیش دبستانی تا لیسانس

روایی:    محتوایی و همزمانی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ، بازآزمایی و دونیم کردن دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    10 صفحه

منبع:    عباسی، عابدی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.