پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی OCB (پادساکف، مکنزی، مورمن و فتر، ۱۹۹۰)

سازنده ابزار:   پادساکف، مکنزی، مورمن و فتر 1990

تعداد گویه/سوال:    24

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه : نوع دوستی، وجدان، جوانمردي، رفتار مدنی و ادب و ملاحظه

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه ها/سوالات مستقیم و معکوس

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد- به همراه اصل پرسشنامه به زبان انگلیسی

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    عاقریان

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.