پرسشنامه رهبری خدمتگزار – قلی پور و همکاران ۱۳۸۸

سازنده ابزار:   قلی پور و همکاران 1388

تعداد گویه/سوال:    28

مولفه/زیر مقیاس:    4 عاملی: خدمت رسانی، تواضع و فروتنی، قابلیت اعتماد، مهرورزی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    قلی پور و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.