پرسشنامه رهبری معنوی فرای و همکاران

سازنده ابزار:   فرای و همکاران

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    7 مولفه: چشم انداز، عشق به نوع دوستي، ايمان، معناداري، عضويت، تعهد سازماني و بازخورد عملكرد

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    محتوایی و صوری دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    رستگار، مرادزاده و عرب. پایان نامه علی کاظمی. فردوسی مشهد

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.