پرسشنامه سبک رهبری تحولی بس و اولیو

سازنده ابزار:   بس و اولیو

تعداد گویه/سوال:    83

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه اصلی و 9 مولفه فرعی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    عباس عرب، محمدرضا آهنچیان، حسین کارشکی.

نوع فایل: PDF

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

  1. با سلام
    نیاز به پرسشنامه بس و اولیو برای بررسی سبک مدیریت از نگاه کارکنان دارم این پرسشنامه ۳۵ سئوال دارد.و با سه مولفه سبک های مدیریتی را بررسی می کند. در صورتی که در آرشیو خود دارید بفرمایئد که هزینه را پرداخت نموده و شما فایل را ارسال کنید

    1. پرسشنامه سبک رهبری بس و اولیو با ۸۳ گویه و نسخه ۲۰ گویه یای آن موجود است
      دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.