پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی صفاری نیا و شریف

سازنده ابزار:   صفاری نیا و شریف

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    5 عاملی: اعتماد، همکاری، صراحت، صداقت و اطمینان

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    صفاری نیا و شریف

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.