پرسشنامۀ قدرت رهبری ۱۶ آیتم

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    16

مولفه/زیر مقیاس:    چند عاملی

مقیاس/طیف:    چند گزینه ای

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مولفه و سوالات مستقیم/معکوس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد نقطه برش ندارد حداقل و حداکثر امتیازات را دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    11 صفحه

منبع:    ضیاءالدین رضاخانی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.