پرسشنامه اعتماد سازمانی نیهان و مارلو ۱۹۹۷

سازنده ابزار:   نیهان و مارلو 1997

تعداد گویه/سوال:    12

مولفه/زیر مقیاس:    3 عاملی: رفتار متعهد، درستکاری و بیش از حد در نظر نگرفتن

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    نیهان و مارلو 1997

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.