شرایط اعطای بورس دکتری خارج از کشور

شرایط لازم برای تشکیل پرونده جهت داوطلبان بورس دکتری خارج از کشور:    افرادی که خواهان دریافت بورس دکتری خارج از کشور می باشند جهت تشکیل پرونده باید حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند تا پرونده آنها مورد بررسی قرار گیرد: – نفرات اول تا سوم آزمون سراسری کارشناسی ارشد در هر رشته آموزشی با تایید سازمان سنجش آموزش کشور . – فارغ التحصیلان رتبه اول هریک از رشته های تخصصی مورد نیاز اعلام شده در مقطع کارشناسی ارشد با تایید دانشگاه محل فارغ التحصیلی . – فارغ التحصیلان  دوره کارشناسی ارشد که دارای ۲ مقاله چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی باشند .- نفرات رتبه اول تا سوم المپیاد های علمی دانشجویی کشور با تایید سازمان سنجش آموزش کشور. -فارغ التحصیلانی که در دوره های تحصیلی ( کارشناسی یا کارشناسی ارشد) مطابق آئین نامه انتخاب دانشجوی نمونه با تایید معاونت دانشجویی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به عنوان دانشجوی نمونه کشوری برگزیده شده باشند. …– مربیان آموزشی وپژوهشی ( دارندگان  مدرک کارشناسی ارشد ) دانشگاه ها ومراکز پژوهشی وتحقیقاتی که حداقل۶۰ درصد متیازجدول ارتقا را با تایید هیات ممیزه موسسه مربوط کسب نموده باشند . – مربیان آموزشی و پژوهشی ( دارندگان  مدرک کارشناسی ارشد و مطابق بند ۱-۶ این دستورالعمل) واجد شرایط دانشگاه های غیر دولتی نهادی ( امام صادق(ع) ، امام حسین (ع) ، شاهد و … ) ، دانشگاه های غیر دولتی – غیر انتفاعی و سایر دستگاه های اجرایی مشروط به تقبل پرداخت هزینه ها از سوی دانشگاه یا دستگاه مربوط. –  متقاضیان غیر مربی نهادها و دستگاه های اجرایی به جز وزارت متبوع که مشمول بند های  ۱-۱ تا ۱-۳ اولویت انتخاب داوطلبان این دستورالعمل می باشند مشروط به تقبل پرداخت هزینه ها از سوی نهاد یا دستگاه اجرائی مربوط. تبصره: موارد استثنایی متقاضیان بنا به تشخیص و نیاز دستگاه ها و یا تشخیص کمیته تعیین اولویت درصورت داشتن سوابق مدیریتی و پژوهشی ویژه و طبق مفاد مرتبط این دستورالعمل قابل بررسی در شورای مرکزی بورس می باشند.

شرایط عمومی داوطلبان:     براساس آئین نامه اعطای بورس تحصیلی واعزام دانشجوبه خارج ازکشور مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۲ ، داوطلبان مشخص شده در ماده ۱ بایستی شرایط ذیل را نیز دارا باشند : – ایمان و اعتقاد به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی، ولایت فقیه    تبصره :اقلیت های مذهبی مصرح در قانون اساسی، از شرط ایمان و اعتقاد به اسلام مستثنی هستند. – تقوا ، که نشانه آن انجام واجبات و اجتناب از محرمات است . –  عدم وابستگی به احزاب و گروه های ملحد و محارب و غیر قانونی . – سن متقاضی بورس دکتری خارج حداکثر ۳۰ سال تمام می باشد.    تبصره :حداکثر سن متقاضی حسب موارد به شرح زیر می تواند افزایش یابد: الف-برای مربیان واجد شرایط آئین نامه ادامه تحصیل مربیان دانشگاه ها (۶۰ امتیاز جدول ارتقا» با تایید هیات ممیزه مرکزی)  حداکثر سن۳۳ سال. ب-برای جانبازان(بالای۲۵%) و  فرزندان شاهد حداکثرسن ۳۵ سال. ج- برای آزادگان دارای حداقل ۳ سال دوره اسارت:  ۳۵ سال+مدت زمان دوره اسارت حداکثر۳۹سال. د- برای رزمندگان:۳۰ سال+ دوبرابر مدت شرکت در جنگ تحمیلی حداکثر۳۹ سال . ه- راجع به بندهای ب،ج و د ضروری است که تمامی مدارک به تایید اداره کل شاهد و ایثارگر رسیده باشد. –  برای داوطلبان ذکور دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم یا معافیت تحصیلی و یا دفترچه آماده به خدمت که مهلت آن در تاریخ تصویب نهایی بورس، منقضی نشده باشد. – توانایی جسمی متناسب با رشته تحصیلی و الزامات حرفه ای . – میزان وثیقه ملکی با توجه به کشور محل تحصیل و بر اساس مصوبات شورای مرکزی بورس تعیین می گردد.

سایر شرایط : – کسب حد نصاب نمره زبان برای ادامه تحصیل در : – کشور های انگلیسی زبان:  برای رشته های علوم انسانی ۶/۵=IELTSو برای سایر رشته ها ۶=IELTS و یا معادل آن به تشخیص شورای مرکزی بورس . –  کشور های غیر انگلیسی زبان: برای رشته های علوم انسانی۵/۵=IELTS  و برای سایر رشته ها ۵=IELTS و یا معادل آن به تشخیص شورای مرکزی بورس و  ارائه گواهی معتبرگذراندن دوره زبان معمول کشورمحل تحصیل. تبصره :  نتیجه قابل قبول زبان می بایستی حداکثر تا ۶ ماه پس از تاریخ موافقت اولیه اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج ارائه گردد. – ارائه پذیرش مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری در رشته و گرایش مورد نیاز اعلام شده حداکثر ۶ ماه پس از کسب حدنصاب نمره زبان.  –  کسب اعلام نیاز از دانشگاه های مجری اولویت های رشته های تعیین شده در شورای مرکزی بورس ( طبق لیست پیوست ) و یا از مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و دستگاه های اجرایی مرتبط با گرایش های مورد نیاز حداکثر تا ۸۶/۸/۱    تبصره – درصورت عدم کسب حدنصاب نمره زبان در ۶ ماه پس از موافقت اولیه اداره کل بورس واموردانشجویان خارج و یا عدم ارائه پذیرش ۶ ماه پس از حد نصاب نمره زبان پرونده مختومه و عودت داده خواهد شد.  بدیهی است هیچگونه  بازنگری از قبیل تبدیل بورس خارج به داخل ویا تاخیر در اعزام پذیرفته نمی باشد. گفتنی است دستورالعمل اعطای بورس دکتری خارج از کشور در ۴ ماده و ۱۸ بند و ۵ تبصره در جلسه مورخ ۲۲ خردادماه ۸۶ شورای مرکزی بورس به تصویب رسید و از  تاریخ ابلاغ قابل اجرا است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.