مجلات لاتین تخصصی در حیطه آموزش

تحقیقات آموزشی

Economics of Education Review

General Topology and its Applications

International Journal of Educational Research

Journal of Advanced Research

آموزش عالی

Higher Education Policy

Journal of Diversity in Higher Education

Canadian Journal of Respiratory Therapy

آموزش بین المللی

Evaluation in Education. International Progress

آموزش جسمی و کارآموزی

Strength & Conditioning Journal

Strength & Conditioning

آموزش تخصصی و توانبخشی

Annals of Dyslexia

Journal of Deaf Studies and Deaf Education

Dyslexia: the journal of the British Dyslexia Association

Deafness & Education International

Learning Disability Practice

Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities

تدریس و برنامه درسی

Learning and Instruction

Teaching and Teacher Education

Education and Computing

Child Language Teaching & Therapy

آزمون ها و ابزار اندازه گیری

Studies in Educational Evaluation

Evaluation in Education

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.