پرسش نامه رضایت شغلی(JDI) (خدایاری فرد و همکاران، ۱۳۸۸)

سازنده ابزار:   خدایاری فرد و همکاران

تعداد گویه/سوال:    125

مولفه/زیر مقیاس:    7 مولفه: کار، روابط، ارتقا، حقوق، جو، منزلت و عوامل محیطی

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    16 صفحه

منبع:    خدایاری فرد و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.