مقیاس رضایت از زندگی دینر و همکاران ۱۹۸۵

سازنده ابزار:   دینر و همکاران 1985

تعداد گویه/سوال:    5

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی، همزمانی، همگرایی و تشخیصی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    دینر

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.