پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۴ ساله(CSI- 4براساس(DSM-IV)- فرم ویژه معلم

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    41

مولفه/زیر مقیاس:    a , b , c

مقیاس/طیف:    2 نمره ای 0 و 1

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- فرم معلم

روایی:    محتوایی و همزمانی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    قهاري ، شهر بانو

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.