پرسشنامه انگیزش تحصیلی AMS والراند ۱۹۹۲

سازنده ابزار:   والراند 1992

تعداد گویه/سوال:    28

مولفه/زیر مقیاس:    انگیزش درونی و بیرونی

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی و صوری دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    والراند

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.