پرسشنامه انگیزش تحصیلی ISM (مک اینرنی)

سازنده ابزار:   مک اینرنی

تعداد گویه/سوال:    43

مولفه/زیر مقیاس:    8 مولفه: وظیفه، تلاش، رقابت، قدرت اجتماعی، نگرانی اجتماعی و ...

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد- پرسشنامه اسکن شده است

روایی:    محتوایی و صوری دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    انگلیسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    مک اینرنی و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 100000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.