پرسشنامه اهداف پیشرفت (باورهای انگیزشی)

سازنده ابزار:  

تعداد گویه/سوال:    18

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه: تبحری، رویکردی و اجتنابی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    حسین کارشکی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.