پرسشنامه مهارت های ارتباطی (بارتون، ۱۹۹۰)

سازنده ابزار:   بارتون 1990

تعداد گویه/سوال:    18

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه: بازخور، شنود و کلامی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس و تفکیک آنها برای ابعاد دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    رئیسی و همکاران؛ تقی پور و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

  1. آیا این پرسشنامه در ایران نرم شده است؟!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.