پرسشنامه نگرش و رضایتمندی دانشجویان از رشته تحصیلی، فتاحی و همکاران

سازنده ابزار:   فتاحی و همکاران

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    2 مولفه: رشته و عوامل موثر

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    فتاحی و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.